pakot levente
Statisztikai Tudósító 1933-1944

 

       bibliográfiák   » statisztikai tudósító
    év 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
 
  névmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z  
  helynévmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  tárgyszavak a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -
    o - 272 tétel
 

Oktatás
» Bács-Bodrog megye
» belgrádi egyetem szervezeti szabályzata
» Besztercei M. Kir. Állami román tanítási nyelvű Polgári leányiskola
» Bleyer Jakab Gimnázium
» Budapest
» Budapest - elemi iskolák
» Budapest - zeneiskolák
» Budapesten
» Budapesti Közgazdaságtudományi Kar
» Bukarest - magyar főiskolai hallgatók
» Bukarest - református iskolák
» Bulgária
» Csehszlovákia
» Csehszlovákia - iskolapolitika
» Csehszlovákia - magyar nyelvű középiskolai
» csík megye
» Délvidék
» Délvidék - középiskolák tanulóinak megoszlása
» Délvidék - magyar főiskolások
» Délvidék - magyar nyelvű
» Délvidék - magyar nyelvű elemi iskola
» Délvidék - szláv iskolaügy
» Dunabánság
» Dunabánság - kisebbségi népiskolák
» Dunabánság - középiskolai
» egyetemek - Lengyelország
» egyetemi hallgatók
» elemi
» elemi iskolák
» Erdély
» Erdély - érettségi vizsgák eredményei
» Erdély - felekezeti iskolák
» Erdély - felekezeti iskolák: református
» Erdély - felekezeti iskolák: római katolikus
» Erdély - felekezeti iskolák: unitárius
» Erdély - főiskolai hallgatók
» Erdély - ipari tanonciskolák nemzetiségi megoszlása
» Erdély - magyar felekezetű iskolák
» Erdély - magyar nyelvű elemi iskolák
» erdélyi római katolikus egyházmegye népiskolái
» érettségizők
» érettségizők aránya - Magyarországon
» érettségizők - Románia
» Érsekújvári Királyi Állami Szlovák Tanítási Nyelvű Polgári iskola
» Észak-Erdély - román iskolák
» Észak-Erdély - román lelkészképzés
» felekezeti iskolák
» felekezeti iskolák - Brassó
» felekezeti iskolák - Erdély
» felekezeti iskolák - Temesvár
» felekezeti magyar iskolák - Dél-Erdély
» Felvidék - csehszlovák tannyelvű iskolák
» Felvidék - elemi iskolák
» Felvidék - magyar elemi iskolák
» Felvidék - magyar iskolák
» Felvidék - magyar középiskolák
» Felvidék - magyar óvodák
» Felvidék - szakiskolák
» felvidék - tanítók
» Felvidék - továbbképző iskolák
» főiskola - hallgatók-szülők foglalkozása
» főiskolai
» főiskolai és egyetemi hallgatók
» Főiskolai és egyetemi hallgatók - végzettség szerinti megoszlása
» főiskolai hallgatók
» főiskolai hallgatók - munkás származásúak
» főiskolai hallgatók - Románia
» főiskolai hallgatók - szegényparaszti származásúak
» főiskolai hallgatók - szülők foglalkozása
» főiskolai - Bulgáriában
» gazdasági szakoktatás
» gazdasági szakoktatás - Szlovákia
» gazdasági tanintézetek
» gimnáziumi tanulók
» gimnáziumi - Szlovákia
» görög nyelv oktatása
» hitvallásos tanintézetek - Brassó
» Horvát Bánság - magyar nyelvű
» Horvátország
» Huszti magyarorosz tannyelvű gimnázium
» internátusok
» ipari iskolák
» iparostanonciskolák - Nagyszőlős
» iparostanonciskolák - románok
» iparostanonciskolák - szerbek
» iskola-látogatás - látogatás
» iskola-statisztika - Szlovákia
» iskolák diáksűrűsége - Budapest
» iskolák költségvetése - Budapest
» iskolán kívüli népművelés
» iskolán kívüli népművelés - Győrött
» iskolán kívüli népművelés - Komárom megyében
» iskolán kívüli népművelés - Vas megye
» iskolások száma
» iskolázottság
» iskoláztatás költségei
» iskoláztatás - Budapest
» iskoláztatás - Budapesten
» iskoláztatás - iskolázottság, Románia
» iskoláztatás - Magyarország
» ismétlő iskolák
» Jugoszlávia
» Jugoszlávia - felekezeti iskolák államosítása
» jugoszlávia - főiskolai és egyetemi hallgatók
» Jugoszlávia - főiskolai és egyetemi hallgatók megoszlása
» Jugoszlávia - főiskolai és egyetemi hallgatók
» jugoszlávia - főiskolai és egyetemi hallgatók
» Jugoszlávia - kisebbségi iskolák
» Jugoszlávia - kisebbségi iskolák felállítása
» Jugoszlávia - magyar nemzetiségű egyetemi hallgatók
» Jugoszlávia - magyar nyelvű
» Jugoszlávia - nemzeti kisebbségek
» Jugoszlávia - tanítók száma
» Jugoszlávia - tót nemzetiségűek
» jugoszláviai német iskolák
» Kárpátalja iskolaügye
» Kárpátalja - mezőgazdasági szakoktatás
» Kárpátalja - tanügyi személyzet
» kárpátaljai egyetemi hallgatók
» Kassai Magyar Állami Szlovák Nyelvű Gimnázium
» kereskedelmi iskolák
» Királyházai M. Kir. Magyar és Magyarorosz Tanítási Nyelvű Koedukációs Polgári Iskola
» kisebbségi nyelvi - Magyarország
» kisgazda iskolák
» kolozsvári egyetem
» Kolozsvári egyetem - magyar hallgatók
» Kolozsvári Magyar Királyi Román Tanítási Nyelvű Koedukációs Gimnázium
» Kolozsvári Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziuma
» kongregációs iskolák - Franciaországban
» középiskolai
» középiskolai hallgatók szüleinek társadalmi megoszlása
» középiskolai tandíjrendszer - Szlovákia
» középiskolai - magyarországi németek
» középiskolai - Szlovákia
» középiskolai - Zombor
» középiskolások - Szabadka
» középiskolások - szülők megoszlása foglalkozás szerint
» Lévai M. Kir. Állami Polgári Fiú és Leány Iskola
» magyar és német hallgatók - jugoszláviai egyetemeken
» magyar főiskolai hallgatók - Szlovákia
» magyar hallgatók a svájci főiskolákon
» magyar hallgatók cseh egyetemeken
» magyar hallgatók külföldi főiskolákon
» magyar iskolák - Brassó
» magyar iskolák - Dél-Erdélyben
» magyar iskolák - Horvátországban
» magyar iskolaügy - Dél-Erdélyben
» magyar középiskolások - Szlovákiában
» magyar nyelvű iskolák - Dunabánság
» magyar nyelvű iskolák - Kolozsvár
» magyar nyelvű iskolák - Románia
» magyar nyelvű iskolák - Szabadka
» magyar nyelvű iskolák - Szlovákia
» magyar nyelvű - Erdély
» magyar nyelvű - Szlovákia
» magyarországi németek
» mezőgazdasági középiskolák
» Munkácsi Állami Magyar és Rutén Tanítási Nyelvű Liceum
» Munkácsi Rutén Nyelvű Tanítóképző Intézet
» munkások és szegényparasztok gyerekei
» munkások gyerekeinek középfokú iskoláztatása
» Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
» Nagyenyedi Református Főiskola
» nagyszebeni árvaház és iskolák
» Nagyváradi Állami Gépipari Középiskola
» Naszódi Állami Román Tannyelvű Gimnázium
» német iskolák - Horvátországban
» német iskolák - Szlovákiában
» német iskolatörvény - Horvátországban
» német nyelvtanulás - Budapesti középiskolákban
» nemzetiségi középiskolák - Magyarországon
» népesség megoszlása - iskolai végzettség szerint
» népfőiskolai mozgalmak
» népiskolai hallgatók szüleinek megoszlása - foglalkozás szerint
» népiskolák
» nők - egyetemet végzettek
» nők - tanítók
» numerus clausus - Románia
» oktatásügyi kiadások
» oktatófilmek
» orvos képzés
» óvó- és oktatószemélyzet
» óvodák
» Pécsi Német Gimnázium
» Pilisi Népfőiskola
» polgári iskolák
» polgári iskolák - magántanulók
» politika - Németországban
» Pozsony - magyar reálgimnázium
» római katolikus hitoktatás - Zombor
» Románia
» Románia - elemi iskolák
» Románia - felekezeti iskolák
» Románia - iparos tanulók megoszlása nemzetiség szerint
» Románia - kisebbségi iskolák létrehozása
» Románia - magyar egyetemi hallgatók a román egyetemeken
» Románia - magyar iskolák
» Romániában
» romániai hallgatók magyarországi egyetemeken
» romániai németek
» Ruténföld - elemi iskolák
» Ruténföld - iskolák
» Ruténföld - közoktatási személyzet, nemzetiségi megoszlás
» szakiskolai hallgatók szüleinek társadalmi helyzete
» székelyföldi elemi iskolák
» Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium
» Szerbia - bánsági közoktatás
» Szerbia - nemzetiségi iskolaügy
» színi iskolák
» szlovákia - magyar iskolák
» Szlovákia - magyar iskolák száma
» Szlovákia - német iskolák
» szlovákia - népiskolák tanulóinak megoszlása nemzetiség szerint
» Szovjetoroszország
» tandíj
» tanítóhiány - bunyevácok
» tanítói tanfolyamok
» tanítók
» tanítóképzés
» tanítóképzés - Dél-Erdély
» tanonciskolák
» tanoncotthonok
» tanulók
» tanulók felekezeti megoszlása
» tanulók szüleinek megoszlása - foglalkozás szerint
» tanyai iskolák helyzete
» távoktatás
» Temerin - magyar iskolaügy
» Temesvár - Római-katolikus egyházmegye iskolái
» továbbképző népiskolák
» Újvidéki M. Kir. Állami Szerb Tannyelvű Koedukációs Gimnázium
» Ungvár - Kir. Görög-Katolikus Liceum és Kántortanítóképző Intézet
» Ungvári M. Kir. Állami Ruszin Tannyelvű Gimnázium
» vakok és süketnémák iskoláztatása
» Veszprém - középiskolai tanulók
» Zágrábi Egyetem
Oktatási személyzet
» nemzetiségi megoszlás
Olaj
» termelés
Olajmag
» termelés
» termelés - Görögország
Olasz
» jugoszláv gazdasági szerződés
Olaszországi vallásfelekezetek
Olvasás
» kultúra - Budapest
» kultúra - Kassa
» kultúra - Losonc
» kultúra - Munkács
» kultúra - Ungvár
Ón
» gazdálkodás - Anglia
Óromániai magyarok
Oroszok
» Romániában
Oroszországi németek
Orsó-ipar
Országos Gazdasági Egyesület Szlovenskón
Országos Gazdasági Munkáspénztár
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Országos Magyar Párt
Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség
Országos Mezőgazdasági Üzemi Intézet
Országos Statisztikai Tanács
Országos Stefánia Szövetség
Országos Társadalombiztosítási Intézet
Orvosok
» Budapesten
» Erdély
» katonaorvosok
» Románia
Osztrák
» Magyar Haditengerészet
» Magyar Monarchia - nemzetiségek
Óvodák
» Csehszlovákiában
» Romániában
 
 
kapcsolódó
» a repertóriumról
» rövidítések
 
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék