pakot levente
Statisztikai Tudósító 1933-1944

 

       bibliográfiák   » statisztikai tudósító
    év 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
 
  névmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z  
  helynévmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  tárgyszavak a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -
    n - 354 tétel
 

Nagybirtok
» Magyarország
» Németországban
Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium
Nagyenyedi Magyar Népközösség
Nagyenyedi Református Főiskola
Nagykőrösi tanyarendszer
Nagyszebeni árvaház
Nagyváradi Állami Gépipari Középiskola
Nase novine
» bunyevác nyelvű hetilap
Naszódi Állami Román Tannyelvű Gimnázium
Nehézipar
Nemesfém
» forgalom
» termelés
» termelés - Erdély
» termelés - ezüst
» termelés - Romániában
Német Birodalmi Könyvtár
Német kisebbség
» Szlovákia
Német Nemzeti Szocialista Párt
Német Vöröskereszt
Németek
» Boszniában
» Csehszlovákiában
» Dániában
» Horvátországban
» Jugoszlávia
» Kárpátalján
» Kelet-Európában
» Lengyelországban
» Magyarország
» Szlovániában
» Ukrajnában
» Vajdaságban
Németországi lengyelek
Németországi vendek
Németországi zsidók
Nemi betegek
» Csehszlovákiában
Nemzeti Egység Munkaközössége
Nemzeti jövedelem
» Németországban
» Romániában
Nemzeti kisebbségek
» Észtország
» Szerbiában
Nemzeti vagyon
» Franciaországban
» Magyarország
Nemzetiségek
» Észtországban
» Franciaország
» Jugoszláviában
» Lettországban
» Litvániában
» Magyarország
» Románia
» Szerbiában
» Szlovákiában
» Szovjetunió
» Törökországban
» Tunisz
Nemzetiségi kérdés
» Szlovákia
Nemzetiségi megoszlás
» Ausztriában
Nemzetiségi statisztika
Nemzetközi kereskedelem
Nemzetközi kikötők
Nemzetközi kölcsönök
Nemzetközi Népességi Kongresszus
» Párizs
Nemzetközi Népességtudományi Nagygyűlés
» Berlin
Nemzetközi Népességtudományi Unió
» magyarországi csoportja
Nemzetközi Statisztikai Intézet
» londoni ülésszak
» londoni ülésszak - 1934
» prágai ülése
Nemzetközi Statisztikai Kongresszus
» Athén
» Mexikó - 1933
Népesedés elmélet
Népesedési viszonyok
» Albánia
» Alföldön
» Baranya
» Bosznia-Hercegovina
» Budapest
» Délvidék
» Dunabánság
» Erdély
» Észak-Schleswig
» Finnország
» Franciaország
» Japán
» Magyarország
» Magyarországon
» Németországban
» Olaszország
» Románia
» romániai magyarok
» Székelyföld
» Szovjetunió
Népesedéspolitika
» Japán
» Németország
» Törökország
Népesedéstörténet
» Bács-Bodrog megye
» Hidas
» Jászberény
» Kassa
» Magyarország
Népesség megoszlása
» anyanyelv és nemzetiség szerint - Magyarország, 1941
» anyanyelv és nemzetiség szerint - Dobrudzsa
» anyanyelv szerint - Magyarország, 1930
» anyanyelv szerint - magyarországi vármegyék, 1941
» családi állapot szerint
» családi állapot szerint - Magyarország, 1941
» életkor szerint - dolgozók
» életkor szerint - Jugoszlávia
» életkor szerint - Magyarország
» életkor szerint - Magyarország, 1941
» életkor szerint - öregek
» életkor szerint - tanköteles gyerekek
» felekezet szerint - Budapest
» felekezet szerint - Csehszlovákia 1910, 1930
» felekezet szerint - európai államok
» felekezet szerint - Jugoszlávia
» felekezet szerint - Jugoszláviában
» felekezet szerint - Kárpátalján
» felekezet szerint - Magyarország
» felekezet szerint - Magyarország, 1930
» felekezet szerint - Magyarország, 1941
» felekezet szerint - Olaszországban
» felekezet szerint - Pozsony
» felekezet szerint - Szlovákia
» felekezet szerint - városok
» foglalkozás és kor szerint - Magyarország
» foglalkozás szerint
» foglalkozás szerint - Ausztria, Magyarország, Bulgária, Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia
» foglalkozás szerint - Budapest, 1930
» foglalkozás szerint - Csehszlovákia, 1930
» foglalkozás szerint - Erdélyben,
» foglalkozás szerint - Felvidék, 1930
» foglalkozás szerint - felvidéki magyarok,
» foglalkozás szerint - Finnország,
» foglalkozás szerint - Franciaország,
» foglalkozás szerint - Hollandia,
» foglalkozás szerint - Magyarország,
» foglalkozás szerint - Magyarország, 1941
» foglalkozás szerint - Németország,
» foglalkozás szerint - Svájc,
» iskolai végzettség alapján
» kor szerint - Magyarország,
» kor szerint - Magyarország, 1933
» nemek szerint
» nemek szerint - Győr
» nemek szerint - Kínában
» nemzetiség szerint - Amerikai Egyesült Államok
» nemzetiség szerint - Bácska
» nemzetiség szerint - baranyai falvak
» nemzetiség szerint - Belgium
» nemzetiség szerint - Csehszlovákia
» nemzetiség szerint - Csehszlovákia, Bulgária, Magyarország, Ausztria, Románia, Jugoszlávia
» nemzetiség szerint - Dél-Erdély
» nemzetiség szerint - Délvidék
» nemzetiség szerint - Észtország
» nemzetiség szerint - felvidéki városok
» nemzetiség szerint - felvidéki városokban
» nemzetiség szerint - Franciaország
» nemzetiség szerint - Horvát Bánság
» nemzetiség szerint - Jugoszlávia, 1931
» nemzetiség szerint - Kassán
» nemzetiség szerint - Nagy Britannia
» nemzetiség szerint - Németország, 1939
» nemzetiség szerint - Pozsonyban
» nemzetiség szerint - Románia
» nemzetiség szerint - Ruténföld
» nemzetiség szerint - Ruténia
» nemzetiség szerint - Szerbia
» nemzetiség szerint - Szlovákia
» nemzetiség szerint - Szovjetúnió
» nemzetiség szerint - Temesvár
» nemzetiség szerint - Törökország
» nemzetiség szerint - visszacsatolt felvidéki területek
» nemzetiségi szerint - Pozsony
» nemzetiségi szerint - Ungvár
» születési hely szerint
» települések szerint - Közép-Kelet-Európa
» települések szerint - Magyarország, 1941
» törvényhatóságonként - 1941
» vagyon szerint
Népesség száma
» Amerikai Egyesült Államokban
» Anglia
» arab államokban
» ausztriai magyarok
» Bécsben
» Belgium
» Belgrád
» Bulgária
» Csehszlovákiában
» Dalmácia
» délvidéki magyarok
» Dunai államok
» felvidéki községek
» felvidéki városok
» Franciaország
» Franciaországban
» Győr
» horvátok
» Horvátország
» jugoszláviai szlovákok
» jugoszláviai városok
» jugoszláviai zsidók
» Kárpátalján
» Magyarország
» Németországban
» Olaszország
» Pencsova
» Pest
» romániai magyarok
» Szófia
» történelmi Magyarország
» vármegyénként
» városok
» Zimony
Népesség
» előrebecslés - Románia
Népességcsere
Népességszám
» Amerikai Egyesült Államok
» Bécs - városok
» Budapest
» Bulgária
» erdélyi magyarok
» erdélyi városok
» felvidéki magyarok
» horvátországi magyarok
» Magyarország
» Magyarország, 1941
» magyarországi németek
» Németország
» németországi zsidók
» Oroszország
» Romániában
» romániai magyarok
» Saar-vidék
» Szovjetunió
» Varsó
» zágrábi magyarok
Népiskolák
» Szlovákia
» Vas megye
Népjóléti szövetkezetek
Népmozgalmi statisztika
» reformja
Népmozgalom
» Ausztriában
» Bácskában
» Baja
» Balkáni államokban
» Brassó vármegye
» Budapest
» Cseh-Morva Protektorátus
» Csehszlovákia
» Debrecen
» Erdély - visszacsatolt részek
» Európa 14 államában
» Európa államaiban
» európai államok
» felekezeti megoszlás szerint
» Felvidék
» felvidéki városok
» Franciaország
» Győr
» Háromszék megye
» Hódmezővásárhely
» Hollandia
» Kecskemét
» Kézdivásárhely
» Kolozsvár
» Leningrád
» Magyarország
» Magyarországon
» Nagykőrös
» Németország
» Németországban
» Olaszország
» Pest megye
» Rétfalu (Horvátország)
» Róma
» Románia
» Romániában
» Spanyolország
» Svájc
» Svédország
» Szlovákia
» Temesvár
» városok
Néprajz
» gyöngyösbokréta elterjedése
Népsűrűség
» Közép-Kelet-Európai államok
» Makao
» Oroszország
» törvényhatóságonként
Népszámlálás
» 1804
» 1930
» Magyarország, 1941
» Magyarország, 1941 - előkészületek
» Amerikai Egyesült Államok, 1940
» Ausztria, 1934
» Bulgáriában
» Dél-Dobrudzsa
» Délvidék
» Németország
» Portugália
» Románia
» Szlovákia
Népszámlálások
Népszaporulat
» cigányok
Népszavazások
» Európa
Népszövetség
» statisztikai közleményei
Népviselet
Névelemzés
Névmagyarosítás
New-York-i világkiállítás
Nikkel-termelés
» Szovjetunió
Nitrogén-termelés
Nobel-díj
» statisztika
Női munkaerő
» Svédország
» Szovjetunió
Női munkásság
Nők
» elvált
» főiskolai és egyetemi hallgatók
» hajadon
» ipari munkásság
» ipari munkásság - Németország
» munkanélküliek
» tanítók
» tisztviselők
Növény
» termelés
Numerus clausus
» Németország
Nyelvhasználat
» Beregszász
» Besszarábia
» magyar - Csehszlovákia
» Szlovákia
» vasutasok
Nyelvi statisztika
Nyelvtudás
» postások, vasutasok, tanítók Romániában
» román vasutasok
» Romániában
Nyersanyag
» statisztika
Nyomda
» ipar
Nyomdászat
Nyugdíj-teher
» vármegyék
Nyugdíjasok
» Erdély
» Románia
Nyugdijteher
 
 
kapcsolódó
» a repertóriumról
» rövidítések
 
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék