pakot levente
Statisztikai Tudósító 1933-1944

 

       bibliográfiák   » statisztikai tudósító
    év 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
 
  névmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z  
  helynévmutatók a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  tárgyszavak a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -
    f - 208 tétel
 

Fa
» állomány - Horvátország
» állomány - Kárpátalja
» ár
» behozatal - Magyarország
» behozatal - Németország
» behozatal - Spanyolország
» behozatal - Svájc
» forgalom
» ipar
» ipar - Anglia
» kereskedelem
» kereskedelem - Csehszlovákia
» kereskedelem - Szlovákia
» kereskedők
» készlet
» kitermelés
» kitermelés - Franciaország
» kitermelés - Kárpátalja
» kitermelés - Kassa
» kitermelés - Románia
» kitermelés - Szlovákia
» kivitel
» kivitel - Finnország
» kivitel - Franciaország
» kivitel - Jugoszlávia
» kivitel - Lengyelország
» kivitel - Norvégia
» kivitel - Románia
» kivitel - Svédország
» kivitel - Szlovákia
» ültetés
» vásárlás
Fafeldolgozó kisipar
Faipar
» Baltikum
» Csehszlovákia
» Erdély
» Finnország
» Jugoszlávia
» Lengyelország
» Székelyföld
» Szlovákia
Faiskolák
» termelése
Fajtípusok Magyarországon
Fakereskedelem
» Olaszország
» Szlovákia
Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete
Fakitermelés
» Felvidék
» Kárpátalja
» Románia
Falukutatás
» Romániában
Falvak
» lakás-viszonyok
» Romániában
FÁS címtár
Fasizmus
» Olaszországban
Faszén
» behozatal
» termelés
Fegyver
» ipar
Fegyverkezési költségek
Felekezet váltás
» erdélyi unitáriusok
» Szerémség
» zsidók
Felekezeti iskolák
» Brassó
» Dél-Erdély
» Erdélyben
» Jugoszláviában
» Románia
» Temesvár
Felsőbácskai Magyar Kultúregyesület
Felvidéki bányászat
Felvidéki bevándorlás
Felvidéki cseh telepítések
Felvidéki csehek
Felvidéki csehszlovák tannyelvű iskolák
Felvidéki dohánygyárak
Felvidéki erdőbirtokok
Felvidéki földbirtokviszonyok
Felvidéki gazdasági helyzet
Felvidéki gyáripar
Felvidéki könyvtárak
felvidéki községek
Felvidéki magyar iskolák
Felvidéki magyar nyelvű iskolai oktatás
Felvidéki magyar nyelvű könyvkiadás
Felvidéki magyar nyelvű óvódák
Felvidéki magyar sportolók
Felvidéki magyar szakiskolák
Felvidéki magyar tanítók
Felvidéki magyarok
» megoszlása foglalkozás szerint
» népesség száma
Felvidéki magyarság
» népesség megoszlása - foglakozás szerint
» népesség száma
» népességszám
» természetes szaporodás
Felvidéki nemzetiségek
Felvidéki posta alkalmazottak
Felvidéki római katolikus papnövendékek
Felvidéki szövetkezetek
Felvidéki tisztviselők nemzetiségi megoszlása
Felvidéki városok
» nemzetiségi megoszlása
» népmozgalma
Felvidéki visszacsatolt területek
» lakossága
» gazdasági helyzet
» népesség megoszlása nemzetiség szerint
» statisztikai számbavétel
Fém
» ipar
Fényképészeti ipar
Férfiak
Fertőző betegségek
Film
» cenzura
» cenzura - Jugoszlávia
» ipar
» statisztika
Filmszínházak
» Budapesten
» Jugoszláviában
Finn-ugor népek
» Szovjetunió területén
Finnek
Finnországi svédek
Fiumei reformátusok
Fizetési mérleg
» Amerikai Egyesült Államok
Fizetett szabadság
» mezőgazdasági munkásság
Flamand kérdés
» Belgium
Fodrászipar
Fogyasztási szövetkezetek
» Temesvár
Fogyatékosok
» iskoláztatása
folyamszabályozás
Folyóiratok
» Délvidéken - magyar nyelven
» Jugoszláviában
Folyók
» vízállása
Folyóvíz
» szabályozás
Fonó
» ipar
Football
Főiskolai hallgatók
» Bukarest
» Bulgária
» Csehszlovákia
» Jugoszlávia
» Kolozsvárott
» nők
» Romániában
» Szlovákia
Föld
» ár
Földbérlet
» Székesfehérvár
Földbérleti
» rendszer
Földbérlők
Földbirtok
» adóteher
» áralakulás
» Bulgária
» eladósodás - Ruténföld
» felaprózódás
» forgalom
» jelzálog kölcsön
» jövedelem
» megoszlás
» megoszlás - kisbirtok
» megoszlás - középbirtokok
» összeírás
» parcellázások
» politika
» rendezés - Horvátország
» statisztika
» tagosítás
» törpebirtokok
» tulajdonjog - Németország
» városok
» viszonyok a városokban
» Budapest
Földbirtokosok
» jövedelemadója
» Jugoszlávia
» nagybirtokos arisztokraták
Földbirtokviszonyok
» Felvidék
Földeform
Földértékesítés
Földgáz
» termelés - Románia
Földhaszonbérlet
» Szeged
Földművelők
Földreform
» Csehszlovákia
» Csehszlovákiában
» Erdély
» Jugoszlávia
» Magyarország
» Magyarországon
» Romániában
» Szlovákia
Földterület
» művelési ágak szerint - Magyarország
» művelési ágak szerint - szántóföldek
Főnemesek
» szerepe a politikában
Főnemesség
Franciaország
» nemzetiségek
Franciaországi bretonok
Franciaországi magyarok
Fürdők
» Budapest
» Jugoszláviában
» Szlovákia
 
 
kapcsolódó
» a repertóriumról
» rövidítések
 
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék